Projekt unijny

Informacja o wyniku postępowania w związku z zapytaniem ofertowym nr 1 - 3/2018/RPO WSL.

Uprzejmie informujemy, iż wyłonionym dostawcą przedmiotów zamówień, wynikających z zapytań ofertowych, zamieszczonych pod nr 1, 2 i 3 w dniu 6 grudnia 2018r. na stronie ministerialnej oraz na stronie oferenta - Drew-Lux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Towarowa 11, 43-190 Mikołów

  • została Firma: KSIBB.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Jaskrowa 15, 43-382 Bielsko- Biała
  • uzasadnienie: oferty w/w Spółki uzyskały największą ilość punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

Pobierz pełną treść w/w informacji w formacie pdf


Europejski Fundusz Społeczny

W związku z realizacją projektu pt.

"Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego, celem automatyzacji i optymalizacji procesów zarządczych i biznesowych Przedsiębiorstwa"

w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24- 011/18 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3, "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.3 "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej", typ projektu "Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw" -

DREW-LUX Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Towarowa 11, 43-190 Mikołów

- zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówień, szczegółowo opisanych w zapytaniach:

Pobierz plik "Zapytanie ofertowe nr 1 / 2018 / RPO WSL"